Ρωμαϊκή Αγορά

Η Ρωμαϊκή Αγορά είναι αρχαιολογικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν η κεντρική αγορά στην αρχαία Αθήνα στους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές και συναθροίσεις.

Το Οδείο του Αγρίπα χτίστηκε απο τον ίδιο περίπου 15 π.Χ. Ήταν 51.4 μέτρα και πολούς ορόφους ψιλό που έκρυβε την παλία αγορα. Για ανταπόδοση, η Αθηναίοι χτίσαν ένα άγαλμα για τον Αγρίπα.

social position